Werkwijze

Vooraf – Bereid de bijeenkomst goed voor. Klik op ‘Voorbereiding’ onder aan deze pagina voor tips.

Stap 1 – Kies een onderwerp. Klik op ‘Start’ en kies het onderwerp dat jullie willen bespreken.

Stap 2 – Bespreek de fase waarin de opleiding zich bevindt. Werken jullie met betrekking tot dit onderwerp af en toe aan duurzaamheid of is het systematisch geborgd?

Stap 3 – Stel de gewenste situatie vast. Willen jullie duurzaamheid steviger neerzetten in je opleiding? Klik op de fase die jullie ambiëren.

Stap 4 – Leg afspraken (SMART) vast. Bekijk het rapportageformulier. Kies daarna een nieuw onderwerp of download de resultaten.

Sluit af – Vergeet niet een datum te prikken waarop jullie de voortgang evalueren.

VoorbereidingStart