Stap 1 – Kies een onderwerp

Klik op het onderwerp dat jullie willen bespreken. Je kan bij elk thema of onderwerp beginnen. Het is handig om vooraf drie of vier onderwerpen te kiezen die voor jullie interessant zijn. In de praktijk blijkt dat je ongeveer 15 minuten tijd nodig hebt om te bespreken in welke fase jullie nu zitten, waar jullie naar toe willen en welke afspraken je moet maken om je ambitie waar te maken.

Tip

Vaak vinden teams het fijn om bij curriculum te beginnen, omdat dit een onderwerp is dat dicht bij het werk van elke dag ligt. Na curriculum kan je bijvoorbeeld switchen naar visie en beleid of naar netwerk en rol van de docent…