Initiatieven & projecten Initiatieven & projecten

DuurzaamDoor

DuurzaamDoor is een kennisprogramma voor sociale innovatie, dat de ontwikkeling naar een groene, duurzame economie wil helpen versnellen. Het programma werkt zowel landelijk als regionaal aan thema’s als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ‘integrale gebiedsontwikkeling’, ‘duurzaam produceren en consumeren’ en ‘onderwijsvernieuwing’.

Duurzame School

Op de site van Duurzame School  vind je een praktisch overzicht van organisaties, good practices, nieuwsberichten, lesmateriaal, filmpjes en nog veel meer – voor PO, VO, MBO en HBO. De nieuwsbrief is een echte aanrader.

Groen Gelinkt

GroenGelinkt ontsluit een enorme schat aan natuur- en duurzaamheidseducatie.

The Natural Step

The Natural Step biedt een praktisch denkkader om duurzaamheid toe te passen. Ook het keuzedeel Duurzaamheid in het Beroep gebruikt de vier basisspelregels van TNS. Organisaties over de hele wereld, zoals Ikea, Puma en Starbucks maar ook overheden en scholen werden door deze aanpak geholpen om duurzame ontwikkeling te integreren in hun strategische planning, producten, processen, functies en verdienmodellen. De aanpak wordt voortdurend gebruikt, onderzocht, getest, verfijnd en doorontwikkeld.

5x Beter Bezig

De 5xBeterBezig-methodiek is simpel en laagdrempelig en biedt bijvoorbeeld voor MBO 1&2 een duidelijk beeld van duurzaamheid en ook direct handelingsperspectief. Na het doorlopen van een 5xBeterBezig-traject zijn deelnemers in staat om zelf handen en voeten te geven aan het begrip duurzaamheid en zelf bij te dragen aan het verduurzamen van hun eigen omgeving. De methode is gebaseerd op The Natural Step.

Zakendoen in de Nieuwe Economie –  NextGen

NextGen is een leerboek voor het MBO en doet op een frisse, innovatieve manier een deur open naar de wereld van morgen. Hoe ziet die wereld eruit? Hoe doe je zaken? Hoe geef je leiding? Wat voor rol spelen technologie en ICT? Tientallen sprekende voorbeelden van over de hele wereld, fun en not so fun facts en kraakheldere infographics geven de nieuwe economie een gezicht.

De zeven competenties voor de duurzame professional

‘De Zeven Competenties van de Duurzame Professional’ (Roorda, 2015) bevat zeven verhalen van professionals, die elk één van de duurzaamheids-competenties toelichten. Deze competenties zijn op vier beheersniveau’s uitgewerkt in het VESTIA+D model.

IKcircuLEER

IKcircuLEER maakt de circulaire economie zichtbaar en toegankelijk voor VMBO.  Prachtig lesmateriaal, inclusief gastlessen en docentenbijeenkomsten (gevalideerd door registerleraar) over leren en werken in een duurzame en circulaire economie. De leermiddelen zijn gebaseerd op ondernemende initiatieven voor een nieuwe duurzame economie: van start-ups tot ondernemers op wereldschaal of kunstenaars. Zij delen een duurzame missie, en laten zien dat wat je doet echt verschil maakt.

Energy Challenges

Energy Challenges is een project waar gedrag en techniek samenkomen en jongeren het verschil maken. Jongeren op basis- en voortgezet onderwijs worden uitgedaagd om op eigen wijze campagne te voeren voor energiebesparing en duurzaamheid op school en omgeving.

 • Leren voor Duurzame Ontwikkeling; Gewoon Doen!

  Handleiding voor het ontwerpen van Leren voor Duurzame Ontwikkeling.

  Stan Frijters, 2016

 • Het Groene Kompas voor duurzame ontwikkeling in het mbo

  Ervaringen met het Groene Kompas op Nordwin College en Wellantcollege.

  Anne Remmerswaal, 2016

 • Reflexieve Monitoring in Actie op Nordwin College en Wellantcollege

  Monitoring bij het project ‘Meer dan de som der delen – de verankering van duurzaamheid in de gehele schoolorganisatie’

  Ton Klein en Geertje Damstra, 2016

 • Competentiemeter 21st Century & Green Skills

  Ontwikkeld door Nordwin College