Netwerken Netwerken

Leren voor Morgen

Leren voor Morgen is een coöperatie van scholen en organisaties die willen investeren in het onderwijs, van peuterspeelzaal tot post-doc, voor het werken aan een groene economie. Toekomstige generaties die onderwijs volgen kunnen, als zij de juiste kennis en vaardigheden aanleren, zich een duurzame manier van leven eigen maken en interesse in het systeem Aarde ontwikkelen. Leren voor Morgen is een voortvloeisel van DuurzaamDoor.

Duurzaam MBO

Duurzaam MBO vindt dat duurzame ontwikkeling vanuit kennisdeling en -ontwikkeling en aantrekkelijke carrièreperspectieven voor jongeren structureel geïntegreerd moet worden in het onderwijs en de organisatie van AOC’s en ROC’s in Nederland. DMBO biedt een uitgebreid kennisnetwerk, een website vol informatie en geregeld bijeenkomsten.

Groene Generatie

Samen met 40 jongerenorganisaties heeft de Groene Generatie het ‘Verdrag duurzaamheid in het onderwijs’ gesloten met de Tweede Kamer. Groene Generatie NL zet zich in om onderwijs en politiek in beweging te brengen en houden, en betrekt hierbij jongeren, bedrijven, docenten, maatschappelijk organisaties, onderwijsinstellingen en de politiek zelf. Groene Generatie NL voert positieve campagnes, doet onderzoek en ontwikkelt nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld de Sustainability Game.

Duurzame PABO

Duurzame PABO is een netwerk van pabo’s en basisscholen die actief bezig zijn met duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Het netwerk organiseert netwerkactiviteiten, duurzaamheidsprojecten zoals voorleesacties op de Dag van de Duurzaamheid, onderhoudt contacten met internationale organisaties op het gebied van duurzaamheid en werkt mee aan publicaties. Ook ondersteunt het netwerk pabo’s en basisscholen in het werken met PRISE, een instrument dat vergelijkbaar is met het Groene Kompas.

Studenten voor morgen

Studenten voor Morgen is het studentennetwerk voor een duurzame toekomst. Deze landelijke studentenorganisatie stimuleert studenten om te kiezen voor een duurzame levensstijl, studie en carrière. Daarnaast zet Studenten voor Morgen zich in voor meer duurzaam onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering op zowel universiteiten als hogescholen.