Producten & diensten Producten & diensten

Leren voor Duurzame Ontwikkeling. Gewoon Doen!

Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) wil bij leerlingen een verandering in houding, gedrag en waarden met betrekking tot een meer duurzame toekomst realiseren. Het gaat in dit onderwijs niet alleen om kennis en vaardigheden, maar ook om participeren in projecten over duurzaamheid, waarbij schoolse- en buitenschoolse leeromgevingen met elkaar verbonden worden. De publicatie Leren voor Duurzame Ontwikkeling, Gewoon doen!  geeft zes praktische uitgangspunten voor docenten om leren voor duurzame ontwikkeling vorm te geven.

Eco-Schools

Eco-Schools is hét internationale keurmerk voor duurzame scholen. Wereldwijd zijn er ruim 49.000 deelnemende scholen in 64 landen. In Nederland richt het keurmerk zich op scholen uit het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het MBO. Eco-Schools werkt met een zeven stappen-programma. Het programma is flexibel door de vele thema’s waarop aan duurzaamheid gewerkt kan worden. Na stap 2, stap 5 en stap 7 worden er audits verricht, op basis waarvan een school brons, zilver of Groene Vlag waardig wordt verklaard.

Unesco Scholen

UNESCO  scholen staan voor internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. De UNESCO-thema’s vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

AISHE

AISHE (Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education) is een beoordelingskader op opleidingsniveau voor duurzame ontwikkeling in het onderwijs. Bij een positieve beoordeling ontvangt de opleiding het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs. Dit keurmerk kan bij voldoende niveau (minimaal drie ‘sterren’) bovendien gebruikt worden om een Bijzonder Kenmerk Duurzaam Hoger Onderwijs bij de NVAO aan te vragen.

PRISE

PRISE  (Primary Sustainable Education) een afgeleide van het instrument AISHE, dat ook aan de basis ligt van Het Groene Kompas. Duurzame PABO heeft het instrument geschikt gemaakt voor het basisonderwijs en begeleidt scholen bij de uitvoering van het instrument.