Wat is het Groene Kompas?

Het Groene Kompas is een gespreksleidraad voor teams om een gemeenschappelijk beeld te krijgen over duurzaamheid in de opleiding. Dit instrument geeft overzicht in hoeverre duurzaamheid al is geïntegreerd én wat je kan doen om het sterker te borgen.

Het Groene Kompas is opgebouwd uit vier thema’s die een centrale rol spelen bij het vormgeven van duurzaamheid in de opleiding:

 • Onderwijs
 • Deskundigheid
 • Organisatie
 • Waardering

Elk thema is opgebouwd uit vier onderwerpen. Elk onderwerp wordt beschreven in een aantal criteria, waardoor je eenvoudig kunt bespreken: doen we dit al, of doen we dit niet? En als we het doen, doen we het dan planmatig en systematisch of incidenteel en ad hoc?

Uitleg van de vijf fasen

Klik op een van de vijf verschillende fasen voor een uitleg:

 • Ad hoc
 • Afhankelijk van individuele initiatieven
 • Impliciet: duurzaamheid wordt niet nadrukkelijk genoemd en is niet vastgelegd in documenten

 • Op project-basis
 • Expliciet: als duurzaamheid benoemd en vastgelegd in documenten
 • Duurzaamheid naast ‘business as usual’
 • Duurzaamheid is nog vooral iets van het management of van een aparte groep docenten binnen de school

 • Duurzaamheid is verweven met het bestaande
 • Duurzaam denken en doen is vanzelfsprekend binnen de opleiding
 • Jongeren en medewerkers zijn actief betrokken
 • Duurzaamheid is voelbaar in het gebouw en bij de mensen
 • Er worden doelen gesteld, geëvalueerd en bijgesteld

 • Het vmbo, het hbo en de regionale arbeidsmarkt zijn betrokken

 • De opleiding is actief in de maatschappij
 • De maatschappij is actief betrokken bij de opleiding
 • De opleiding staat in de regio bekend om haar deskundigheid op het gebied van duurzaamheid

Waarom een Groen Kompas?

Steeds meer bedrijven onderschrijven dat duurzaamheid loont. In alle sectoren realiseert men zich dat het anders moet en dat het anders kan. Naast de taak om op te leiden tot bewuste burgers groeit ook om die reden de belangstelling voor duurzaamheid in het beroepsonderwijs. Jongeren met green skills hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt.

Maar… hoe doe je dat, duurzame innovatie een plek geven in je opleiding?!

Onze tip is: op de eerste plaats door te beginnen en het aandacht te geven. In je lessen en in de bedrijfsvoering. Door het er met elkaar over te hebben. Gaandeweg is tijdens dit proces bij een aantal scholen de ambitie ontstaan om van een incidentele of projectmatige aanpak naar een systematische en integrale aanpak te komen. Zodat duurzaamheid stevig geborgd raakt. Het Groene Kompas ondersteunt een team in het gesprek over waar je als opleiding staat, en over waar je naar toe wilt met elkaar.

Voor wie is het bedoeld?

Het Groene Kompas is bedoeld voor elk opleidingsteam, op elk MBO niveau. Een docent, vakgroepvoorzitter of teamleider kan initiatief nemen om Het Groene Kompas op de agenda te zetten. Het Groene Kompas is bedoeld voor iedereen die duurzame innovatie structureel in de opleiding wil verankeren.

Wat kun je ermee en wat levert het op?

Het Groene Kompas geeft teamleiders, docenten en managers inzicht in waar ze staan als het gaat om duurzaamheid. Het helpt hen bij het maken van concrete afspraken en versterkt het eigenaarschap binnen opleidingsteams.

Het Groene Kompas helpt (V)MBO-teams om

 • in kaart te brengen wat de huidige stand van zaken is op het gebied van duurzaamheid,
 • ambities helder te krijgen,
 • focus aan te brengen en prioriteiten te bepalen,
 • concrete stappen te formuleren om duurzaamheid verder te integreren,
 • vooruitgang te monitoren

Het Groene Kompas geeft je

 1. Overzicht en structuur
 2. Bewustwording
 3. Versterkt eigenaarschap
 4. Een gemeenschappelijke beeld
 5. Handvatten voor koersen op duurzaamheid
 6. Concrete afspraken
Lees meer over de achtergrond van Het Groene Kompas