Hoe is Het Groene Kompas ontstaan?

Het Groene Kompas is ontstaan omdat er op scholen behoefte was om duurzaam doen en denken systematisch te verankeren in het onderwijs. Met het kennisprogramma DuurzaamDoor en het NRO als financiers zijn scholen en onderzoekers samen aan de slag gegaan om dit instrument te ontwikkelen.

‘Opleidingsteams hebben een overvolle agenda en het thema duurzaamheid komt er in de beleving van veel docenten even bij. Bovendien zijn de meningen in een team over wat duurzaamheid is vaak heel verschillend’, aldus Marjon Kollau van Wellantcollege en Heleentje Swart van Nordwin College. De coördinatoren duurzaamheid van beide scholen zochten naar een manier om van een incidentele en projectmatige aanpak naar een systematische en integrale manier van innoveren te komen. Bovendien hadden zij behoefte aan een gespreksleidraad, omdat de meningen over wat duurzaamheid is binnen het team soms wijd uit elkaar lagen.

Het Groene Kompas is ontwikkeld op basis van de AISHE-tool die gebruikt wordt in het hoger beroepsonderwijs. AISHE staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education. De vertaling hiervan voor de situatie in het (V)MBO heeft de titel Het Groene Kompas gekregen.

Door wie is het ontwikkeld?

Het Groene Kompas is ontwikkeld in samenwerking met Wageningen Universiteit, Oberon, Wellantcollege en Nordwin College.

  • Vanuit Wageningen Universiteit waren hierbij betrokken prof. dr. ir. Arjen Wals, hoogleraar Transformatief leren voor Sociaal-Ecologische Duurzaamheid en Anne Remmerswaal MSc, onderzoeker.
  • Vanuit Oberon werd de ontwikkeling voor Het Groene Kompas ondersteund door Ton Klein, directeur en Geertje Damstra, onderzoeker-adviseur.
  • Vanuit Wellantcollege was betrokken Marjon Kollau, beleidsadviseur en coördinator duurzaamheid, i.s.m. het opleidingsteam van de locatie Gorinchem.
  • Vanuit Nordwin College was betrokken Heleentje Swart, beleidsadviseur en coördinator duurzaamheid, i.s.m. alle opleidingsteams MBO 1&2 en de teamleiders MBO 3&4.

Financieel is dit initiatief gesteund door het NRO en het kennisprogramma DuurzaamDoor!

Contact

Wil je advies of ondersteuning?

Voor praktische vragen of ondersteuning bij Het Groene Kompas:
Heleentje Swart
Coördinator duurzaamheid Nordwin College
h.swart@nordwincollege.nl
31 (0) 6 8390 5690

Voor achtergrondinformatie en vragen over Het Groene Kompas:
Anne Remmerswaal
Onderzoeker Wageningen University & Research
anne.remmerswaal@gmail.com 
31 (0) 317 486347